รุ่นปั๊มน้ำแบ่งตาม เหล็กหล่อ Cast iron สแตนเลส Stainless steel วัสดุสังเคราะห์ Synthetic material

รุ่นปั๊มน้ำคาลปีด้าแบ่งตาม เหล็กหล่อ Cast iron สแตนเลส Stainless steel วัสดุสังเคราะห์ Synthetic material

กลุ่มประเภทปั๊มน้ำ Range

- เครื่องปั๊มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยว และใบพัดคู่

- เครื่องปั๊มน้ำสูบระบายชนิดจมน้ำ

- เครื่องปั๊มน้ำสเตนเลสชนิดหลายใบพัด

- เครื่องปั๊มน้ำ บ่อบาดาล บ่อน้ำลึก

- เครื่องปั๊มน้ำหมุนเวียนสระว่ายน้ำ

- เครื่องปั๊มน้ำ ระบบหมุนเวียน

- เครื่องปั๊มน้ำชนิดไม่ต้องล่อน้ำ

- เครื่องปั๊มน้ำ ระบบดับเพลิง และระบบเสริมแรงดัน

- เครื่องปั๊มน้ำใบพัดเทอร์ไบน์และ เกียร์ปั๊ม

- อุปกรณ์เสริม / ระบบควบคุมอีเลคโทรนิค / ถังแรงดัน

- เครื่องปั๊มน้ำชนิดจุ่มแช่น้ำ

ประเภทการใช้งานปั๊มน้ำ Applications

- เครื่องปั๊มน้ำอุตสาหกรรม

- เครื่องปั๊มน้ำระบบความร้อน และเครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปั๊มน้ำบ้านพักอาศัย ปั๊มอัตโนมัติ

- เครื่องสูบน้ำที่ใช้กับบ่อน้ำลึก

- ปั๊มน้ำการเกษตรและการชลประทาน

- ปั๊มสูบน้ำ ที่ใช้กับ บ่อ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

- ปั๊มสระว่ายน้ำและห้องอาบน้ำสปา

- ปั๊มน้ำอาคารสูง ระบบอาคารขนาดใหญ่


Visitors: 8,459