สูบน้ำที่ใช้กับบ่อน้ำเสีย บ่อปลาคาร์ฟ

 

เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้กับบ่อน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เหมาะสำหรับ สูบระบายน้ำทิ้ง หมุนเวียน น้ำบ่อปลาคาร์ฟ ชุดน้ำพุสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำฝนและน้ำพุในสถานที่ น้ำตก น้ำพุ บ่อปลา เพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลา

 

 


 

Visitors: 8,459