สูบน้ำที่ใช้กับการเกษตรและชลประทาน

 

ปั๊มน้ำการเกษตรและการชลประทาน เครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัด สำหรับงานสูบจ่ายน้ำ สำหรับเกษตรกรรมและชลประทาน เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยระบบปั๊มน้ำสำหรับการสูบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพาะ สำหรับใช้สูบส่งน้ำจากทะเลสาบ แม่น้ำ คลอง เพื่อใช้ในงานการเกษตร สวน ไร่นา ส่งน้ำข้ามคันนา ระบบประปา อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป งานประปา งานชลประทาน สปริงเกอร์รดน้ำต่างๆ

 

 


 
Visitors: 8,460