ใช้สำหรับงานส่งน้ำขึ้นอาคาร

 

 
 
 
 
Visitors: 8,459